Akreditovaný kurz pro získání kvalifikace Instruktor lezení na umělých stěnách | LANO

Akreditovaný kurz pro získání kvalifikace Instruktor lezení na umělých stěnách

14. 2. 2022

O víkendu se posledním blokem uzavřel akreditovaný kurz pro získání kvalifikace Instruktor lezení na umělých stěnách. Frekventanti absolvovali v období od 20. 1. do 13. 2. online výuku a tři čtyřdenní teoretické i praktické vzdělávací bloky v LC SmíchOFF zaměřené na bezpečnost, metodiku, anatomii, fyziologii, první pomoc, pedagogiku, psychologii, výuku začátečníků, základní principy sportovního tréninku, stavění cest a boulderů, fyzioterapii, specializovaný rozvoj různých věkových a výkonnostních skupin, dopingovou problematiku a zdravotní aspekty lezeckého tréninku. Jeden výukový blok byl vyhrazen pouze pro instruktory, další dva pak absolvovali budoucí instruktoři společně s frekventanty kurzu pro získání licence Trenér sportovního lezení, který na ně navazuje dalším vzděláváním.

Důraz byl kladen na kvalitu výuky a využitelnost získaných informací i dovedností garantovanou odbornou erudicí, zkušenostmi a reálnými výsledky členů lektorského sboru.

Na přípravě a realizaci kurzu se podíleli Ondřej Švec, Bc. David Urbášek, Mgr. Eliška Karešová, Mgr. Radim Antoš, Jan Zbranek, Ivana Mišoňová, Mgr. Tomáš Binter st., prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D., doc. Jiří Baláš, Ph.D., Martin Jech, Lucie Švecová a další členové expertního týmu LANO. Rozhodující díl práce po stránce organizační i vzdělávací odvedli Ondřej Švec a David Urbášek, za což jim mnohokrát děkujeme.

Pro úspěšné zakončení kurzu museli účastníci zvládnout teoretickou i praktickou zkoušku a metodický výstup, čímž prokázali splnění nároků definovaných profilem absolventa: Absolvent kurzu má pedagogické, metodické a teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výuku a vedení sportovní přípravy v lezení na umělých stěnách – a to jak po stránce bezpečnosti, tak po stránce rozvoje pohybových schopností a dovedností s důrazem kladeným na práci s mládeží. Umí plánovat a vést individuální i skupinovou výuku včetně fyzické přípravy.

Po ukončení kurzu byli absolventi požádáni o zpětnou vazbu a na základě získaných informací se LANO bude snažit dále rozvíjet a zkvalitňovat své vzdělávací akce. Celkově byl kurz pozitivně hodnocen, o čemž svědčí i reakce, kterou nám zaslal Michal Němec:

„Včera jsem dokončil kurz Instruktor lezení na umělých stěnách a chtěl bych vám všem moc poděkovat.

Jsem opravdu nadšený rozsahem a přesahem tohoto instruktorského kurzu. Koncept celého kurzu, kdy se potenciální instruktoři dozvědí nejen metodiku, ale i získají přesah a náhled do trenérských záležitostí, mi přijde geniální a vidím v něm obrovskou přidanou hodnotu. Je to zase další krok k tomu, jak svěřencům zpříjemnit a ozvláštnit lezení, umožnit jim se zlepšovat a včas přibrzdit, když by mohlo dojít ke zranění anebo jen třeba ke ztrátě radosti z lezení, protože se prostě nevhodně rozvrženým lezení "utaví".

Ještě jednou děkuji celému lektorskému týmu - zvláště pak Ondrovi a Davidovi, kteří lektorovali většinu kurzu, nejen za ty spousty předaných informací, typů, triků a vychytávek, ale i za lidský přístup a udržovaní fajn atmosféry.

Bylo mi potěšením s vámi strávit tři náročné prodloužené víkendy.“

Děkujeme všem účastníkům za konstruktivní přístup, příjemnou atmosféru i podnětné myšlenky a LC SmíchOFF za vytvoření vynikajících podmínek. Rovněž děkujeme ČSOB za podporu, která nám umožňuje při vzdělávacích akcích řídit se pouze měřítky kvality a přitom udržovat jejich cenu na dostupné úrovni.

Tým LANO

Problém většiny lidí není v nedostatku informací. Jejich největší problém je, že neví, kdy, kterou a jak správně použít, aby jim to v životě fungovalo.
Milo Mahdall