ČP, ČPM a ČP U14 v boulderingu – Praha | LANO

ČP, ČPM a ČP U14 v boulderingu – Praha

16. 3. 2022

Ve dnech 12. – 13. 3. se opět v pražském lezeckém centru Jungle Sport Park uskutečnilo 2. kolo letošních soutěží Českého poháru, Českého poháru mládeže a Českého poháru do 14 let v boulderingu. Pro reprezentační kategorie šlo zároveň o druhý a poslední nominační závod do reprezentace ČR.

Jak bylo organizátory avizováno, propozice byly po prvním kole změněny tak, že v sobotu se konaly soutěže kategorií U14 a B, v neděli pak A, J a dospělých, aby bylo časové rozvržení obou dnů pro účastníky přijatelnější. Propozice na sobotu však byly opět zveřejněny s chybou v kategoriích ČP U14, která v nich zůstala až do závodu. V propozicích vyvěšených na místě konání už byla tato chyba opravena. V propozicích na neděli nebyl uveden čas ukončení registrace kategorie žen, tato informace byla našim trenérům na vyžádání technickou delegátkou sdělena.

Kritizovaná situace z minulého závodu ohledně rozlezových možností byla tentokrát organizátory vyřešena tak, že kromě převislého zachytovaného profilu (tzv. spray wallu) umístěného v patře u soutěžního prostoru byl závodníkům povolen přístup ještě na kolmé profily u vstupu, ale opět jim byl zakázáno využít další profily v rámci lezeckého centra, které bylo po celou dobu konání závodů v běžném komerčním provozu. Ani tato možnost však není pro kvalitní a zdravou aktivaci před závodem dostatečná, i když zejména pro závodníky mladších kategorií šlo o pozitivní změnu. Kromě nejpoctivějších trenérů a rodičů, kteří opět řešili tuto situaci zakoupením komerčního vstupu pro závodníky, k tomu většina trenérů a týmů včetně oddílů, které jsou oficiálně financovány z veřejných peněz v rámci systému péče o talentovanou mládež, přistoupila tak, že toto nařízení prostě ignorovala a rozlézala se i na dalších profilech, k čemuž přispěl také „tolerantní“ přístup pracovníka pověřeného kontrolou dodržování tohoto rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že součástí jakékoli práce s mládeží by měl být i výchovný efekt, jde v tomto případě o typicky „českou“ výchovu, která pak nese následky v podobě současného stavu celé společnosti.

Kromě uvedených problémů byl závod uspořádán na velmi dobré úrovni. Organizace na místě byla bezchybná včetně informačního a výsledkového servisu, jehož součástí byla projekce průběžných výsledků, které byly někdy aktualizovány se zpožděním, ale na základě upozornění byly vždy doplněny bez dalšího prodlení. Traťoví rozhodčí byli korektní, ale ve srovnání s minulým závodem docházelo k dílčím přehlédnutím kontaktu s podložkou po nástupu do boulderů a opět se opakoval problém s výkladem a uznáváním dosažených zón, který v některých případech musel být řešen ze strany trenérů protestem resp. upozorněním hlavní rozhodčí, která pak po kontrole videozáznamu s JURY původní verdikt změnila. To však není vinou traťových rozhodčích, ale problém zjevně vzniká při jejich proškolení, zároveň chybný výklad opakovaně zaznívá třeba i v komentáři live streamu atd., přičemž závazný by měl být výklad odpovídající přesnému znění pravidel a uplatňovaný v mezinárodních soutěžích IFSC. Komunikace a přístup ze strany hlavní rozhodčí byl korektní a konstruktivní, ze strany některých dalších osob podílejících se na organizaci závodu však došlo k překročení kompetencí a jednání mimo rámec soutěžních pravidel, které však nenarušilo regulérnost soutěže. Přesto by do budoucna bylo dobré tyto situace zcela eliminovat.

Hlavním stavěčem byl Michal Kalvas. Bouldery byly připraveny z moderních kvalitních chytů, ale obtížnost se ve většině kategorií, resp. kol nepodařilo správně nastavit a nejčastějším rozhodujícím kritériem tak byly pokusy, což zejména v nominačním závodě rozhodně není optimální. Morfologické zvýhodnění, které se objevovalo již v minulém závodě zejména u některých mládežnických kategorií, se zde projevilo zcela limitujícím způsobem i ve finále kategorie žen, kde menší lezkyně neměly šanci některé kroky udělat bez ohledu na svou lezeckou a fyzickou připravenost a jejich výška jim dokonce neumožňovala ani nastoupit do boulderu, takže závodnice se zde sice rozřadily, ale některé z kvalitních lezkyň nemohly do boje o medaile vůbec zasáhnout. Podobný problém byl stejně jako při minulém závodě např. u dívek kategorie B atd. Charakter boulderů a kroků rovněž většinou neodpovídal současným trendům a nárokům v mezinárodních soutěžích. Přestože dosud nezačala sezóna SP a EYC, možnost inspirace a srovnání postupů byla např. na oficiální testovací akci IFSC formátu kombinace boulderingu a lezení na obtížnost pro OH 2024, která se konala v Barceloně, kde byl hlavním stavěčem soutěže v lezení na obtížnost Jan Zbranek.

Ve srovnání s prvním kolem došlo ve všech kategoriích k poklesu počtu závodníků, což svědčí o zjištěném rozporu mezi očekáváním a realitou. Přestože šlo o závody tzv. 1. ligy a nominační závod do reprezentace ČR, kromě realizačních týmů, příbuzných a přátel závodníků se opět v důsledku minimální mimokomunitní propagace ani na finálová kola nepřišli podívat prakticky žádní diváci, přestože aktuální protiepidemická situace to umožňovala. Z nedělního finále byl přenášen live stream na web České televize, bohužel v komentáři znovu zazněly některé nepřesné, zavádějící či vysloveně nepravdivé informace, z nichž některé poškozují oprávněné zájmy konkrétních závodníků a trenérů.

Pohárový víkend přinesl členům LANO TOP TEAMu společně se svěřenci trenérů LANO celkově 13 medailí a k tomu více než desítku dalších umístění v Top 10.

V kategorii žen zvítězila Eliška Bulenová (trenér Tomáš Binter st.), která zároveň vybojovala 3. místo mezi juniorkami. Arina Jurčenko obsadila 3. pozici mezi ženami i v kategorii A. V kategorii A si dále připsali 2. příčku Štěpán Bulena (trenér David Urbášek) a 3. místo Lysander Naimji. Mezi českými dívkami v této kategorii patří 4. pozice Hance Šikulové (trenér Tomáš Binter st.), chlapci se pod stupni vítězů seřadili takto: 5. Lukáš Hacura (trenér David Urbášek), 6. František Danda (trenér Jakub Dvořák) a 10. Václav Semerád (trenér David Urbášek). V juniorské kategorii pak patří 5. příčka mezi českými lezci Lukáši Dolečkovi a 10. místo celkově Dominice Serbákové (oba trenér David Urbášek), která se sice připravuje v ČR, ale závodí v barvách Slovenska.

V kategorii B si 2. příčku vybojoval jako nejlepší ze závodníků, kteří jsou v kategorii prvním rokem, Jan Štípek, Jaroslav Šikula (oba trenér Tomáš Binter st.) po těsném souboji obsadil 3. místo. Mezi dívkami v této kategorii si 5. pozici připsala Natálie Paarová (trenéři Tomáš Binter st. a Rudolf Paar) jako nejlepší ze závodnic, které jsou v této kategorii prvním rokem. V této kategorii byl dále 5. Adam Enderle (trenér Karel Rejchrt), 7. Darius Naimji (trenér Marian Havel a Jakub Dvořák) a 8. Lukáš Trávníček (trenérka Eliška Karešová), mezi dívkami pak 8. Lucie Vojáčková (trenér Tomáš Binter st.), která tak byla opět druhou nejlepší závodnicí mezi dívkami, které jsou v této kategorii prvním rokem za Natálkou Paarovou.

V kategorii U10, kde jde hlavně o radost z lezení a motivaci do budoucna, vybojovala 2. místo Ema Cibulková (trenéři Karel Rejchrt a Markéta Lizáková) a 3. pozici Klárka Johanová (trenér Marian Havel). V kategorii U12 zvítězil David Suchý (trenér Marian Havel), Veronika Harmáčková (trenér Tomáš Binter st.) obsadila 2. příčku. V kategorii U14 si 2. místo připsala Klárka Preislerová (trenér Marian Havel), 4. pozici pak Ema Kalousková (trenér Karel Rejchrt) a Adam Paar (trenéři Rudolf Paar a Tomáš Binter st.) jako nejlepší ze závodníků, kteří jsou v kategorii prvním rokem.

Těší nás, že jsme mohli pomoci také ukrajinským lezcům, kteří zde podali rovněž vynikající výkony: v kategorii B obsadil 6. příčku Ihor Pichka a Demid Pichka 7. místo v kategorii U14, když oba jsou ve svých kategoriích prvním rokem.

Z hlediska nominace do reprezentace v boulderingu v jednotlivých kategoriích získali členové LANO TOP TEAMu společně se svěřenci trenérů LANO na základě splnění výkonnostních kritérií 12 reprezentačních míst: v kategorii B Jan Štípek, Jaroslav Šikula a Natálie Paarová, v kategorii A Lukáš Hacura, Lysander Naimji, Štěpán Bulena, Arina Jurčenko a Hana Šikulová, v juniorské kategorii Eliška Bulenová a Lukáš Doleček a mezi dospělými Eliška Bulenová a Arina Jurčenko.

V průběžném pořadí dlouhodobých soutěží tzv. 1. ligy, tedy ČP, ČPM a ČP U14 v boulderingu figuruje 12 závodníků LANO TOP TEAMu společně se svěřenci trenérů LANO na medailových pozicích a více než 30 v první desítce.

Kompletní výsledky jednotlivých kategorií i průběžné hodnocení ČP, ČPM a ČP U14 naleznete na webu ČHS zde.

Tým LANO

…vytváří tak zvláštní atmosféru plnou svérázného napětí, které je neustále stupňováno pravidelným střídáním dvou prvků: prvku očekávání a prvku zklamání.
Zdeněk Svěrák