Členství | LANO

Členství

Členové LANO mají řadu výhod v podobě některých bezplatných služeb, nižších cen, rychlejších termínů, členského informačního servisu i speciálních akcí a podpory pouze pro členy. Mohou se podílet na rozvoji a směřování asociace, stát se členy expertních skupin, panelů a dalších orgánů LANO.

Kompletní přehled o aktuální nabídce LANO najdete v sekci SLUŽBY.

Členem LANO se může stát každý, komu jsou naše hodnoty blízké. Je jedno, zda je aktivním sportovcem, trenérem, specialistou v jakémkoli oboru, rodičem či příbuzným závodníka, sportovním fanouškem nebo člověkem, který sport vnímá jen jako jednu z mnoha součástí světa. Členy se mohou stát i oddíly, organizace a další právnické osoby.

Obecné podmínky členství v Lezecké asociaci nezávislých odborníků, z. s., upravují STANOVY spolku.

 

Pro jednotlivé druhy členství stanovilo prezidium LANO následující kritéria:

Řádný člen musí být:

  • kvalifikovaným odborníkem na některý z oborů zajišťovaných LANO s minimální délkou praxe 5 let nebo sportovcem (závodníkem) s dobou soutěžní činnosti na výkonnostní nebo vrcholové úrovni minimálně 5 let, z toho alespoň dva roky soutěžící i v dospělých kategoriích (od kat. A výše),
  • morálně bezúhonnou (fyzickou nebo právnickou) osobou - nesmí být pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nesmí se dopustit závažného disciplinárního provinění (ve sporných situacích o závažnosti provinění rozhoduje prezidium), nesmí se prokazatelně dopustit jednání, které se neslučuje s etickými a morálními zásadami (ve sporných situacích posuzuje prezidium),
  • osobou, za jejíž odbornou i morální úroveň se zaručí alespoň jeden z členů prezidia, který je s ní v kontaktu a sleduje její činnost i chování minimálně 2 roky a proti jejímuž přijetí se nevysloví 5 a více členů prezidia.

Přidružený člen musí být pouze:

  • morálně bezúhonnou (fyzickou nebo právnickou) osobou – nesmí být pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nesmí se dopustit závažného disciplinárního provinění (ve sporných situacích o závažnosti provinění rozhoduje prezidium), nesmí se prokazatelně dopustit jednání, které se neslučuje s etickými a morálními zásadami (ve sporných situacích posuzuje prezidium).

Morální kritéria platí i pro jednotlivé zástupce právnických osob.

Členství a jeho druh odpovídá vždy aktuálnímu stavu, při jeho změně (např. splnění odborných kritérií nebo naopak ztrátě morálního kreditu) prezidium na základě získaných informací popř. žádosti člena znovu rozhodne o členství a jeho druhu.

 

Výše ročního členského příspěvku LANO byla pro rok 2022 stanovena takto:

1. Členství fyzické osoby do 18 let ve výši 200,- 
2. Členství fyzické osoby starší 18 let ve výši 500,- 
3. Členství právnické osoby s výjimkou národních sportovních federací a zastřešujících sportovních organizací ve výši 5 000,- Kč
4. Členství národních sportovních federací a zastřešujících sportovních organizací ve výši 50 000,- Kč

 

Přihlášky:

Přihlášky jsou ke stažení ve formě interaktivního formuláře, lze je vyplnit elektronicky, vytisknout, podepsat a scan zaslat mailem na adresu info@jsmelano.cz.

 

Rozhodnutí prezidia o členství a jeho druhu obdrží zájemce do 4 dnů od přijetí přihlášky. V případě kladného rozhodnutí bude nový člen následně mailem vyzván k zaplacení členského příspěvku včetně informace o lhůtě pro jeho úhradu.

Jestliže neumíš, naučíme, jestliže nemůžeš, pomůžeme ti, jestliže nechceš, nepotřebujeme tě.
Jan Werich