Seminář základy lezeckého tréninku pro instruktory – Praha, Smíchov | LANO

18. 12. – Seminář základy lezeckého tréninku pro instruktory – Praha, Smíchov

Propozice

Propozice ke stažení zde.

Informace

Seminář je určen instruktorům působícím v lezeckých kroužcích a oddílech. Je koncipován jako seznámení se základními principy systematického tréninku sportovního a zejména soutěžního lezení, které lze uplatňovat při skupinové práci se začátečníky i pokročilými.

Obsahem semináře jsou teoretické i praktické základy rozvoje lezecké techniky, specializované fyzické připravenosti a mentální odolnosti uplatnitelné v rámci vedení lezeckých kroužků, společných oddílových tréninků pro začátečníky i pokročilé atd. Tyto teoretické znalosti a praktické dovednosti jsou nezbytné pro zajištění zdravého všestranného rozvoje dětí a mládeže i zlepšování výkonnosti dospělých, naopak bez jejich uplatňování mohou být svěřenci negativně ovlivněni a omezeni v možnostech dalšího sportovního i osobnostního vývoje.

Cílem je umožnit instruktorům zorientovat se v problematice sportovní přípravy, prohloubit své znalosti, zařadit je do kontextu souvisejících oborů a sdílet zkušenosti s dalšími odborníky. Může tak pomoci zvýšit odbornou úroveň jejich práce, zvážit vlastní kompetence a možnosti servisu pro své svěřence včetně spolupráce s dalšími specialisty atd.

Seminář také nabízí řadu relevantních informačních zdrojů nezbytných pro dlouhodobou orientaci v problematice soutěžního lezení.

Budoucnost závisí na tom, co uděláme v současnosti.
Mahátma Gándhí