Specializované motorické testování – FTVS Praha | LANO

23. 1. – Specializované motorické testování – FTVS Praha

Místo: Laboratoř sportovní motoriky FTVS UK Praha, José Martího 31, 162 52 Praha 6

Zahájení: 14:00 hodin – blok D, 1. patro, kancelář D127

Zaměření: komplexní

Personální zajištění LANO: doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.

Základní informace: Testování v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK umožní posoudit základní charakteristiku úrovně maximální síly flexorů prstů, rychlosti svalové kontrakce flexorů prstů, aerobní a anaerobní kapacity flexorů prstů a pletence ramenního. Je vhodné pro všechny výkonnostní úrovně. Jedná se o výjimečný koncept testů, který podává základní přehled o tělesném složení, specifické svalové síle, vytrvalosti a flexibilitě. Naměřené hodnoty je možno posoudit jak ve vztahu k obecné lezecké výkonnosti, tak ve vztahu ke specifickým požadavkům jednotlivých disciplín soutěžního lezení na národní i mezinárodní úrovni v jednotlivých kategoriích.

Aby výsledky byly objektivní a nezkreslené, je nutné dodržet následující:

  • Testování je náročné jak na maximální sílu, tak na silovou vytrvalost. Je nezbytné vyvarovat se těžkého tréninku 2 dny před testováním. Na testování musí lezci přijít odpočatí, jinak ztrácí smysl.
  • Před měřením tělesného složení 2 hodiny nejíst a půl hodiny nepít.
  • S sebou je potřeba vzít sportovní oblečení, lezečky, případně přezuvky.

Cena: dle Ceníku specializovaného motorického testování

Budoucnost závisí na tom, co uděláme v současnosti.
Mahátma Gándhí