LANO TOP TEAM 2023 | LANO

LANO TOP TEAM 2023

20. 12. 2022

Projekt LANO TOP TEAM zahájený v roce 2020 a na něj navazující spolupráce trenérů a dalších specialistů na společné odborné platformě byl letos opět velmi úspěšným projektem péče o talentovanou mládež a stojí za řadou vynikajících výsledků v oblasti soutěžního lezení včetně titulu mládežnického mistra Evropy, 4 medailí a 15 postupů v mezinárodních závodech IFSC a více než stovky medailí v soutěžích nejvyšší úrovně ve všech kategoriích a disciplínách. Kromě toho byli členové LANO TOP TEAMu úspěšní na národní i mezinárodní úrovni také ve windsurfingu a sportovní gymnastice. Proto bude tento projekt pokračovat i v roce 2023. Díky podpoře ČSOB se pro příští rok podařilo udržet jeho kapacitu, což je důležité vzhledem k narůstajícímu počtu členů LANO splňujících stanovené podmínky, a zároveň opět rozšířit možnosti odborné i finanční podpory sportovců.

Projekt řeší zvýšenou potřebu odborné, materiální, finanční, marketingové, mediální i morální podpory těch, kteří se sportu chtějí věnovat na té nejvyšší úrovni.

LANO TOP TEAM je i v roce 2023 primárně určen závodníkům v soutěžním lezení v disciplínách lezení na obtížnost, bouldering, lezení na rychlost a kombinace (formát Paříž 2024). Členy LANO TOP TEAMU se opět mohou stát také sportovci z dalších odvětví, splňující stanovená kritéria.

Do LANO TOP TEAMu mohou být zařazeni individuální nebo oddíloví členové LANO ve věku od 10 do 45 let (rozhodující je ročník narození, tedy dosažení uvedeného věku v daném roce) s výkonností na úrovni reprezentace resp. medailových pozic v ČP do 14 let nebo ekvivalentních zahraničních soutěžích. Členství v LANO TOP TEAMu žádným způsobem neomezuje členství sportovce v dalších organizacích, týmech ani jeho osobní reklamní či sponzorské smlouvy nebo další závazky. Maximální počet členů LANO TOP TEAMu pro rok 2023 je 30 sportovců.

Zajištění členů LANO TOP TEAMu je připraveno v širokém rozsahu od odborného servisu a přednostních termínů přes služby zdarma a další cenové výhody až po cílenou finanční, marketingovou a mediální podporu.

Podrobné informace naleznete v projektu LANO TOP TEAM 2023.

Členové LANO TOP TEAMu pro rok 2022 splňující podmínky opětovného zařazení již byli osloveni e-mailem s nabídkou členství v roce 2023 a návrhem smlouvy. Žádosti o zařazení sportovců, kteří nově splňují kritéria pro LANO TOP TEAM 2023 a nebyli dosud členy LANO TOP TEAMu, mohou zasílat sami sportovci, jejich zákonní zástupci a se souhlasem sportovců či jejich zákonných zástupců také trenéři a vedoucí týmů do 8. 1. 2023 na adresu info@jsmelano.cz, kam lze rovněž adresovat veškeré dotazy. Žádosti o zařazení sportovců, kteří splní stanovená výkonnostní kritéria v roce 2023, mohou být zasílány průběžně a sportovci budou zařazováni do naplnění kapacity dle pořadí přijatých žádostí.

Tým LANO

Problém většiny lidí není v nedostatku informací. Jejich největší problém je, že neví, kdy, kterou a jak správně použít, aby jim to v životě fungovalo.
Milo Mahdall