doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D. | LANO

doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.

Odbornost: akademický pracovník na Katedře sportů v přírodě a v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK Praha; zaměření na kardiorespirační a hemodynamickou odezvu při zátěži, hodnocení svalové adaptace, zotavení ve sportu.

Fotka - doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.

Vzdělání a platné kvalifikace v oblasti sportu:

 • magisterské vzdělání na UK FTVS: tělesná výchova – francouzský jazyk,
 • dizertační a habilitační práce rovněž na UK FTVS v oboru Kinantropologie.

 

Rozšiřující vzdělání (výběr z absolvovaných kurzů, přednášek, seminářů, workshopů a konferencí):

Zahraniční stáže

 • IUFM Nantes, France;
 • UFR STAPS Nantes, France;
 • St Martin’s College Ambleside, UK;
 • Massey University, Palmerstone, New Zealand;
 • Derby University, Buxton, UK;
 • National Sports Academy, Sofia, Bulgaria.

 

Lektorská a pedagogická činnost v oboru:

Lektorská činnost spojená s lezením na UK FTVS: sportovní lezení a horolezectví, specializace sportovní lezení, kurz Turistika a výchova v přírodě, Přírodní a umělé překážky, atd.

Lektor akreditovaného kurzu LANO pro získání kvalifikace Trenér sportovního lezení (2021, 2022, 2023).

Lektor školení instruktorů lezení na umělých stěnách, lektor školení instruktorů skalního lezení a odborný garant a lektor školení trenérů B a C ve spolupráci UK FTVS a ČHS.

Člen organizačního výboru tradiční mezinárodní konference IMOSC s tematikou lezení.

 

Ocenění v oboru:

Největší ocenění je zpětná vazba od studentů.

 

Publikační činnost:

Monografie a multimediální publikace

Baláš, J. (2016). Fyziologické aspekty výkonu ve sportovním lezení. Praha: Karolinum. 380 s. ISBN 978-80-246-3361-9

Baláš, J. (2016) Muscular strength and endurance in climbers. In Seifert, L., Wolf, P., Schweizer A. (Eds.). The science of climbing and mountaineering. Abingdon, Oxon: Routledge, 147-163. ISBN 978-1-138-92758-2

Baláš, J., Strejcová, B., & Vomáčko, L. (2008). Lezeme a šplháme. Praha: Grada. 120 s. ISBN: 978-80-247-2272-6

Baláš, J., Vomáčko, L., Frainšic, M., & Šafránek, J.. Multimediální učebnice Turistika a sporty v přírodě: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu [online]. Praha: UK FTVS, 2013. Dostupné z: http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/turistika/. ISBN 978-80-87647-13-4

 

Vědecké časopisy s IF

Baláš, J., Kodejška, J., Krupková, D., & Giles, D. (2020). Males benefit more from cold water immersion during repeated handgrip contractions than females despite similar oxygen kinetics. Journal of Physiological Sciences, 70(1). doi:10.1186/s12576-020-00742-5 (IF 2018) 3,341

Kodejška, J., Baláš, J., & Draper, N. (2018). Effect of Cold Water Immersion on Handgrip Performance in Rock Climbers. International Journal of Sports Physiology and Performance, 13(8), 1097-1099. doi:10.1123/ijspp.2018-0012 (IF 2018) 3,979

Štohanzl, M., Baláš, J., & Draper, N. (2018). Effects of minimal dose of strength training on running performance in female recreational runners. J Sports Med Phys Fitness, 58(9), 1211-1217. doi:10.23736/s0022-4707.17.07124-9 (IF 2017) 1,120

Michailov, M. L., Baláš, J., Tanev, S. K., Andonov, H. S., Kodejška, J., & Brown, L. (2018). Reliability and Validity of Finger Strength and Endurance Measurements in Rock Climbing. Research Quarterly for Exercise and Sport, 89(2), 246-254. doi:10.1080/02701367.2018.1441484. (IF 2017) 2,268

Baláš, J., Kodejška, J., Krupková, D., Hannsmann, J., & Fryer, S. (2018). Reliability of Near-Infrared Spectroscopy for Measuring Intermittent Handgrip Contractions in Sport Climbers. The Journal of Strength & Conditioning Research, 32(2), 494-501. doi: 10.1519/JSC.0000000000002341. (IF 2017) 2,325

Dvořák, M., Baláš, J., & Martin, A. J. (2018). The Reliability of Parkour Skills Assessment. Sports, 6(1). doi:10.3390/sports6010006

Fryer, S., Stone, K. J., Sveen, J., Dickson, T., Espana-Romero, V., Giles, D., . . . Draper, N. (2017). Differences in forearm strength, endurance, and hemodynamic kinetics between male boulderers and lead rock climbers. European Journal of Sport Science, 17(9), 1177-1183. doi:10.1080/17461391.2017.1353135 IF (2016) 2.690

Baláš, J., Giles, D., Chrastinová, L., Kárníková, K., Kodejška, J., Hlaváčková, A., . . . Draper, N. (2017). The effect of potential fall distance on hormonal response in rock climbing. Journal of Sports Sciences, 35(10), 989-994. doi:10.1080/02640414.2016.1206667 IF (2016) 2.539

Baláš, J., Michailov, M., Giles, D., Kodejška, J., Panáčková, M., & Fryer, S. (2016). Active recovery of the finger flexors enhances intermittent handgrip performance in rock climbers. European Journal of Sport Science, 16(7),764-772. doi: 10.1080/17461391.2015.1119198 IF (2016) 2.690

Baláš, J., Bílý, M., K., C., Martin, A. J., & Cochrane, D. (2015). Effect of paddle grip on segmental fluid distribution and injuries occurrence in elite slalom paddlers. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 55(3), 185-190. IF (2015) 1.111

Baláš, J., Panáčková, M., Kodejška, J., Cochrane, D., & Martin, A. J. (2014). The role of arm position during finger flexor strength measurement in sport climbers. International Journal of Performance Analysis in Sport, 14(2), 345-354. ) IF (2014) 0.798

Baláš, J., Panáčková, M., Jandová, S., Martin, A. J., Strejcová, B., Vomáčko, L., . . . Draper, N. (2014). The effect of climbing ability and slope inclination on vertical foot loading using a novel force sensor instrumentation system. Journal of Human Kinetics, 44(1), 75-81. doi: 10.2478/hukin-2014-0112 IF (2014) 1.029

Baláš, J., Panáčková, M., Strejcová, B., Martin, A. J., Cochrane, D., Kaláb, M., . . . Draper, N. (2014). The relationship between climbing ability and physiological responses to rock climbing. Scientific World Journal. doi: 10.1155/2014/678387 ) IF (2013) 1.219

Bílý, M., Baláš, J., Martin, A. J., Cochrane, D., Coufalová, K., & Süss, V. (2013). Effect of paddle grip on segmental fluid distribution in elite slalom paddlers. European Journal of Sport Science, 13(4), 372-377. doi: 10.1080/17461391.2011.643926 IF (2013) 1.314

Baláš, J., Pecha, O., Martin, A. J., & Cochrane, D. (2012). Hand-arm strength and endurance as predictors of climbing performance. European Journal of Sport Science, 12(1), 16-25. doi:10.1080/17461391.2010.546431 IF (2012) 1.146

Baláš, J., Strejcová, B., Malý, T., Malá, L., & Martin, A. J. (2009). Changes in upper body strength and body composition after 8 weeks indoor climbing in youth. Isokinetics and Exercise Science, 17(3), 173-179. doi:10.3233/ies-2009-0350 IF (2009) 0.221

 

Vědecké časopisy SCOPUS

Jebavý, R., Baláš, J., Szarzec, J. (2018). Vliv silového cvičení na hluboký stabilizační systém u extraligových hráčů futsalu. Rehabilitacia, 55(3), 173-182.

Dvořák, M., Neil, E., Bunc, V., Baláš, J. (2017). Effects of Parkour Training on Health-Related Physical Fitness in Male Adolescents. The Open Sports Sciences Journal. 10, 132-140. doi: 10.2174/1875399X01710010132

Baláš, J., Duchačová, A., Giles, D., Kotalíková, K., Pánek, D., Draper, N. (2017). Shoulder Muscle Activity in Sport Climbing in Naturally Chosen and Corrected Shoulder Positions. The Open Sports Sciences Journal. 10, 107-113. doi: 10.2174/1875399X01710010107

Draper, N., Giles, D., Schöffl, V., Fuss, F. K., Watts, P. B., Wolf, P., . . . Ac Abreu, E. (2015). Comparative grading scales, statistical analyses, climber descriptors and ability grouping: International Rock Climbing Research Association Position Statement. Sports Technology. 1-7. doi: 10.1080/19346182.2015.1107081 (publikováno online, tištěná verze vprůběhu roku 2016)

Jebavý, R., Baláš, J., & Jalovcová, M. (2016). Comparison of strength exercises on unstable and stable platforms as a tool to improve the activity of deep stabilisation system. Rehabilitacia, 53(2), 93-102.

Panáčková, M., Baláš, J., Bunc, V., & Giles, D. (2015). Physiological demands of indoor wall climbing in children. Sports Technology, 7(3-4), 183-190. doi: 10.1080/19346182.2014.968251

Baláš, J., Mrskoč, J., Panáčková, M., & Draper, N. (2014). Sport-specific finger flexor strength assessment using electronic scales in sport climbers. Sports Technology, 7(3-4), 151-158. doi: 10.1080/19346182.2015.1012082

Baláš, J., & Palacký, V. (2014). Výskyt zranění a unilaterální funkční asymetrie svalů předloktí u sportovních lezců. Rehabilitácia, 51(2), 85-91.

Strejcová, B., & Baláš, J. (2012). Reliability and measurement errors of isokinetic strength in knee joint in extension and flexion. Rehabilitácia, 49(2), 80-86.

Jebavý, R., Jalovcová, M., & Baláš, J. (2012). Silová cvičení na nestabilních plochách jako prostředek pro zlepšení činnosti hlubokého stabilizačního systému. Rehabilitácia, 49(1), 18-25.

Malý, T., Malá, L., Zahálka, F., Baláš, J., & Čada, M. (2011). Comparison of body composition between two elite women's volleyball teams. Acta Univ. Palacki. Olomouc. Gymn, 41(1), 15-22.

 

Další odborná činnost v oblasti sportu:

Garant zátěžové diagnostiky pro reprezentaci ČR ve sportovním lezení.

 

Členství v odborných společnostech:

 • člen IRCRA (International Rock Climbing Research Association).

 

Manažerská činnost v oblasti sportu:

 • Vedoucí Laboratoře sportovní motoriky UK FTVS od března 2014 do prosince 2014,
 • Člen Komise soutěžního lezení ČHS od roku 2013 do září 2019,
 • Člen Komise soutěžního lezení ČAUS 2017 - dosud.
 • V prosinci 2019 se stal zakládajícím členem a členem prezidia Lezecké asociace nezávislých odborníků.
Na počátku každého výzkumu je úžas nad tajemstvím.
Albert Einstein