MUDr. Miloš Matouš | LANO

MUDr. Miloš Matouš

Odbornost: tělovýchovný lékař, internista
Status: aktivní

Fotka - MUDr. Miloš Matouš

Vzdělání a platné kvalifikace v oboru:

 • absolvent studia všeobecného lékařství UK Praha,
 • absolvent FTVS UK se specializací tělesná výchova – biologie,
 • atestace z tělovýchovného lékařství a vnitřního lékařství (internista),
 • primářská licence pro obor tělovýchovné lékařství ČLK.

 

Rozšiřující vzdělání (výběr z absolvovaných kurzů, přednášek, seminářů, workshopů, konferencí a stáží):

 • Každoroční účastník vědeckých konferencí České společnosti tělovýchovného lékařství a symposia sportovní medicíny (vědecká konference zabývající se oblastmi vrcholového sportu) organizované ČOV se čtyřmi aktivními účastmi v tématech funkční diagnostika, efekty funkčního dechového tréninku, ovlivnění parametrů srdečního výdeje.
 • Omniathlete course Antonia Robustelliho: zvyšování výkonu a prevence zranění ve vrcholovém a výkonnostním sportu za pomoci objektivních metodik.

 

Lektorská a pedagogická činnost v oboru:

 • odborný asistent a vysokoškolský učitel na 2. LF/3. LF UK,
 • přednášející a garant akreditovaného školení cvičitelů zdravotní tělesné výchovy,
 • přednášející v trenérských kurzech pro FAČR (fotbalová asociace české republiky) a pro ČST (Český tenisový svaz).

 

Publikační činnost:

Autor několika odborných publikací – 3 knihy s tématy pohybová terapie a rehabilitace seniorů, pacientů s endoprotézou kyčelního kloubu, cvičební programy seniorů. 5 článků jako 1. autor a 12 jako spoluautor v časopisech zabývajících se tematikou funkční diagnostiky, pohybové terapie a rehabilitace. Jeden z mnoha spoluautorů v knize prof. Pavla Koláře – Rehabilitace v klinické praxi.

 

Výzkumná činnost:

 • spoluřešitel vědeckých grantů v oboru celostní pohybové terapie a specializované rehabilitace diabetiků, kardiaků a pacientů s dalšími chronickými obtížemi,
 • spoluřešitel grantu IGA projektu vlivu pohybové aktivity a omega-3 mastných kyselin na metabolické zdraví a dysfunkci tukové tkáně u seniorů,
 • řešitel a spoluřešitel 3 dalších grantů MŠMT, UK, IGA zabývajících se problematikou pohybové terapie a rehabilitace pacientů s interním onemocněním.

 

Členství v odborných společnostech:

 • Česká společnost tělovýchovného lékařství.

 

Profesní činnost:

V letech 2013 až 2020 vedoucí lékař oddělení zdravotnického zabezpečení OLYMP Centra sportu Ministerstva vnitra. Specialista v oboru funkční zátěžové diagnostiky, v posledních 10 letech v oblasti specifické lékařské péče o vrcholové sportovce a talentovanou mládež. Více než 25 let praxe v oboru jako vedoucí lékař několika zdravotnických pracovišť. Odborný asistent a vysokoškolský učitel na 2. LF / 3. LF UK.

 

Nejvyšší dosažené kvalifikace v dalších oborech:

 • trenér tenisu 1. třídy.

 

Vlastní sportovní činnost:

Bývalý vrcholový juniorský tenista. 15 let tenisový trenér s trenérskou licencí. V roce 2000–2001 účastník senior team cup v Německu. V nynější době člen seniorského tenisového týmu.

Sportem k lékaři.
Pavel Nový