PhDr. Jan Cacek, Ph.D. | LANO

PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

Odbornosti v oblasti sportu: trenér, vysokoškolský pedagog, lektor, vědecký a akademický pracovník, manažer
Sport: atletika, kondiční trénink pro řadu sportovních odvětví
Status: aktivní

Fotka - PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

Vzdělání, platné kvalifikace a certifikáty v oboru:

 • 2008 – Ph.D., úspěšné absolvování doktorského studia Kinantropologie
 • 2002 – PhDr., úspěšné absolvování rigorózní zkoušky – učitelství tělesné výchovy pro střední školy
 • 2001 – Mgr., učitelství tělesné výchovy (specializace atletika) a základů společenských věd pro střední školy
 • 2011 – PREFEKT (PRvek EFEKTivity výzkumu)
 • 2006 – trenér 1. třídy v atletice (nejvyšší vzdělání)

 

Rozšiřující vzdělání (výběr z absolvovaných kurzů, přednášek, seminářů, workshopů, konferencí):

Stáže:

 • 2019 – Beijing Sport University (Čína) – přednášky z oblasti Kondičního tréninku
 • 2017 – FHV UMB (Banská Bystrica) – Kondiční trénink
 • 2015 – FHV UMB (Banská Bystrica) – program ERASMUS plus, kondiční trénink (doc. Martin Pupiš, Ph.D., prof. Ivan Čilík, Ph.D.)
 • 2014 – 2. LF Motol, Oddělení tělovýchovného lékařství (ČR), Civilizační onemocnění a pohybové intervence (doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.)
 • 2012 – FTVŠ UK (Bratislava) – Didaktika atletiky, kondiční trénink (doc. Marián Vanderka, Ph.D., prof. Tomáš Kampmiller, Ph.D.)
 • 2003 – Akademia Wychowania Fizycnego we Wroclawiu (Polsko) – Výuka atletiky

 

Lektorská a pedagogická činnost v oboru:

Přednášková činnost na FSpS MU:

 • Kondiční trénink I, II, III, IV,
 • Úvod do kondičního tréninku,
 • Vysokohorský trénink,
 • Aktuální formy a metody atletických disciplín,
 • Didaktika atletiky, Specializace atletika I, II, III.

Semináře a cvičení na FSpS MU:

 • Atletika I, II, III,
 • Základy atletiky,
 • Kondiční trénink I, II, III, IV,
 • Vysokohorský trénink,
 • Aktuální formy a metody atletických disciplín,
 • Didaktika atletiky,
 • Trenérsko-metodická praxe I a II.

Další činnost:

 • Vedení bakalářských a diplomových prací
 • Konzultant doktorských studentů (9 osob)
 • Školitel Ph.D. (1 studentka)
 • Recenzent článků v odborných časopisech (Studia Sportiva, Česká kinantropologie aj.)
 • Recenzent disertačních, diplomových a bakalářských prací
 • Recenzent odborných knih a studijních textů
 • Školitel trenérů Českého atletického svazu
 • Školitel trenérů České basketbalové federace
 • Školitel trenérů fotbalu ze Saudské Arábie v oblasti sportovního a kondičního tréninku
 • Školitel trenérů Fotbalové asociace České republiky
 • Školitel trenérů Slovenského fotbalového svazu
 • Školitel trenérů Volejbalového svazu
 • Školitel trenérů Českého svazu karate
 • Školitel trenérů Florbalové unie ČR (aktuálně Český florbal)
 • Školitel Fitness instruktorů
 • Školitel Českého svazu biatlonu
 • Školitel Českého svazu lyžařů (alpské disciplíny)

 

Vědeckovýzkumná činnost:

 • Hlavní řešitel 15 výzkumných a rozvojových projektů
 • Spoluřešitel 22 výzkumných a rozvojových projektů

 

Publikační činnost:

Autor více než 200 odborných a popularizačních publikací z oblasti kondičního tréninku, sportovního tréninku, atletiky, zdatnosti a pohybové aktivity populace. Více viz https://www.muni.cz/lide/15709-jan-cacek/publikace.

 

Ocenění v oboru:

 • 2015 – Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy
 • 2014 – Cena rektora MU pro vynikající pedagogy
 • 2014 – Cena děkana za nejlépe inovovaný předmět projektu Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT)

 

Trenérská praxe:

Kondiční a atletický trenér řady reprezentantů a elitních sportovců ČR, SVK, Rakouska (uveden výběr):

 • Atletika – Králová (ME), Bubeník (účast OH, MS, ME), Zeman, Pešová aj.,
 • Karate – Balciarová (mistryně Evropy), Mišková (mistryně světa, účast MS, ME),
 • Fotbal – FCZ Zbrojovka Brno (nejvyšší soutěž Česká republika), v minulosti kondiční příprava řady reprezentantů (např. Masopust, Čelůstka, Brabec, Král, Hložek),
 • Kickbox – Tomáš Hron (9x profesionální mistr světa), Ivoš Zedníček (mistr Evropy) a Lucie Mlejnková (mistryně světa a Evropy),
 • Sportovní gymnastika – Kristýna Pálešová (účast OH, MS, 3. na ME), Jana Šikulová (účast MS a 3. na ME), Jiří Veselý (ME), mládežnická reprezentace Rakouska,
 • Yachting – Ondřej Teplý (mistr světa juniorů 2018, účastník MS), Viktor Teplý (účastník OH)
 • Golf – Lucie Hinnerová (2x mistr ČR), Kristýna Abrahamová,
 • Šerm - Alexandr Choupenitch (mistr světa junioři),
 • Florbal – juniorská reprezentace ČR (3. na MS), Gullivers Brno,
 • Crosfitt – Filip Trojovský a Michal Velkov (reprezentanti),
 • Tenis – Barbora Krejčíková (vítězka 3 grand slamů ve čtyřhře), Gabriela Horáčková,
 • Boby – David Egydy (účast na MS, OH Pchjongčchang),
 • MTB – Radovan Kyjovský (reprezentant),
 • Basketbal – APLUS Brno (nejvyšší soutěž ČR), Proton Zlín (2. nejvyšší soutěž),
 • Hokej – Technika Brno (2. nejvyšší soutěž),
 • Triatlon – Martin Krňávek (účast MS a ME),
 • Bikros – Romana Labounková (3. místo MS, účast na OH Londýn) a Michal Prokop (účast MS),
 • Soutěžní lezení – Jan Kříž (juniorský mistr světa, 2. místo na MS dospělých), Hana Křížová (reprezentantka ČR)

 

Profesní činnost:

 • 2008–dosud: Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě, MU FSpS, odborný asistent
 • 2017–dosud: Centrum pro výzkum toxických látek, MU PřF
 • 2011–2014: FSpS MU, manažer projektu OPVK
 • 2009–2019: FC Zbrojovka Brno (fotbalový klub) – Kondiční trenér A mužstva, supervize kondičních trenérů mládežnických a žákovských týmů
 • 2003–2007: Katedra sportovní edukace, FSpS MU, asistent
 • 2003–2007: Katedra společenských věd, FSpS MU, asistent
 • 2001–dosud: Podnikání v oboru Poskytování TV služeb (kondiční a atletický trenér, lektor trenérského vzdělávání)

 

Manažerská praxe v oblasti sportu:

 • od května 2020 děkan Fakulty sportovních studií MU,
 • proděkan pro vědu a výzkum, Fakulta sportovních studií MU,
 • vedoucí oddělení atletiky, Fakulta sportovních studií MU,
 • zástupce vedoucího katedry atletiky, plavání a sportů v přírodě, Fakulta sportovních studií MU,
 • 2016–dosud – předseda Národní asociace kondičních trenérů ČR,
 • 2014–dosud – metodik Národní asociace kondičních trenérů ČR,
 • 2014–dosud – člen metodické komise Českého atletického svazu,
 • 2006–2016 – předseda atletického klubu MC atletika Brno,
 • 2007–2010 – člen redakční rady časopisu Orel,
 • 2003–2006 – vedoucí reprezentace Orla v atletice na Mistrovství světa organizací FICEP,
 • 2002–2006 – člen republikové Tělovýchovné rady organizace Orel.

 

Univerzitní aktivity:

 • 2020 – člen kolegia rektora MU
 • 2019–dosud – člen programových rad FSpS MU (Osobní a kondiční trenér; Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie)
 • 2019–dosud – garant studijního programu Osobní a kondiční trenér
 • 2018–2020 – člen kolegia děkana
 • 2018–dosud – člen Ediční rady MU
 • 2018–dosud – Knihovní rada MU (Brno)
 • 2018 – dosud – člen Vědecké rady FSpS MU (Brno)
 • 2017–dosud – vedoucí redaktor časopisu Studia sportiva
 • 2006–dosud – člen Ediční rady FSpS MU v Brně (aktuálně předseda)
 • 2017–2018 – člen Rady vnitřního hodnocení MU
 • 2001–2017 – člen Akademického senátu FSpS MU v Brně (2014–2017)
Nejlepší vzdělání, které můžete dostat, je pozorovat opravdové mistry při práci.
Michael Jackson