Mgr. Tomáš Hlinský | LANO

Mgr. Tomáš Hlinský

Odbornost: sportovní výživa, vysokoškolský pedagog, vědecký a akademický pracovník, lektor a trenér, kuchař a nutriční specialista sportovních týmů
Status: aktivní

Fotka - Tomáš Hlinský

Vzdělání a platné kvalifikace v oboru:

 • 2017–dosud – Ph.D. v oboru Kinantropologie, "Vliv dietních nitrátů na účinnost svalové práce", FSpS MU Brno
 • 2017 – Mgr. v oboru Aplikovaná kineziologie, "Vliv ergogenních nutričních prostředků na vrcholovou výkonnost v plavání", FSpS MU Brno
 • 2015 – Bc. v oboru Regenerace a výživa ve sportu, "Nutriční kompenzace metabolické acidózy ve sportu", FSpS MU Brno

 

Rozšiřující vzdělání (výběr z absolvovaných kurzů, přednášek, seminářů, workshopů, konferencí a stáží):

 • 2021 – DNS sportovní kurz část I a II, Pražská škola rehabilitace a Dynamická Neuromuskulární Stabilizace
 • 2021 – Dietní nitráty a sportovní výkon ve vztahu k úrovni trénovanosti, IX. ročník Sympozia sportovní medicíny 18.–20. 11. 2021
 • 2020 – Planning your research to publish in high Impact journals, Charlesworth Author Services
 • 2017 – Vliv ergogenních nutričních prostředků na vrcholovou výkonnost v plavání, konference Scientia Movens 2017, sekce diplomové a bakalářské práce
 • 2016 – Kinesiotaping I., EduSpa College
 • 2015 – Cvičitel zdravotní tělesné výchovy, SYNERGY Academy
 • 2015 – Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví, FSpS MU Brno
 • 2012 – Instruktor lyžování třídy C, Centrum sportovních aktivit VÚT Brno
 • 2011 – Instruktor nízkých a vysokých lanových aktivit, Středisko volného času Lužánky Brno

 

Lektorská a pedagogická činnost v oboru:

 • VŠ pedagog předmětů Výživa, Výživové programování a Výživové programování ve sportu, Výživové poradenství, Základy sportovní výživy a Výživové poradenství. V Minulosti výuka předmětů Diagnostika a pohybový systém v ontogenezi člověka, Regenerace a rehabilitace ve sportu aj.
 • Vedení závěrečných Bc. a Mgr. prací
 • Volnočasové vzdělávání pro veřejnost, přednášející v oblasti výživy a regenerace – SportSensei
 • Lektorská spolupráce s Českým svazem biatlonu, přednášející v oblasti výživy v rámci akreditovaných kurzů trenéra biatlonu

 

Publikační činnost:

 • HLINSKÝ, Tomáš, Michal KUMSTÁT a Petr VAJDA. Effects of Dietary Nitrates on Time Trial Performance in Athletes with Different Training Status: Systematic Review. Nutrients. Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 9, s. nestránkováno, 18 s. ISSN 2072-6643. doi:10.3390/nu12092734.
 • STRAŠILOVÁ, Kateřina, Petr VAJDA a Tomáš HLINSKÝ. Effect of resistance training in children who are overweight or obese - pilot study. In Cacek, J Sajdlova, Z Simkova, K. 12th international conference on kinanthropology: sport and quality of life. BRNO: MASARYK UNIVERSITY-UNIVERSITY PRESS, 2020. s. 437-443. ISBN 978-80-210-9631-8.
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 3., dopl., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 262 s. ISBN 978-80-210-9726-1.
 • KUMSTÁT, Michal a Tomáš HLINSKÝ. Sportovní výživa v tréninkové a závodní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 114 s. ISBN 978-80-210-9456-7.
 • KUMSTÁT, Michal, Ivan STRUHÁR, Tomáš HLINSKÝ a Andy THOMAS. Effects of immediate post-exercise recovery after a high intensity exercise on subsequent cycling performance. Journal of Human Sport and Exercise. Universidad de Alicante, 2019, roč. 14, č. 2, s. 399-410. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2019.142.12.
 • KUMSTÁT, Michal, Tomáš HLINSKÝ, Ivan STRUHÁR a Andy THOMAS. Does sodium citrate cause the same ergogenic effect as sodium bicarbonate on swimming performance? Journal of Human Kinetics. 2018, roč. 65, č. 1, s. 89-98. ISSN 1640-5544. doi:10.2478/hukin-2018-0022.
 • KUMSTÁT, Michal, Tomáš HLINSKÝ a Ivan STRUHÁR. Effect of Sodium Bicarbonate and Sodium Citrate Supplementation on Swimming Performance. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology. 1st ed. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2017. s. 104-107. ISBN 978-953-317-049-7.
 • HLINSKÝ, Tomáš a Michal KUMSTÁT. Vliv ergogenních nutričních prostředků na vrcholovou výkonnost v plavání. In Jiří Suchý a kolektiv. Scientia Movens. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017. s. 502-512. ISBN 978-80-87647-35-6.
 • KUMSTÁT, Michal, Ondřej ŠIMKO a Tomáš HLINSKÝ. Sodium Bicarbonate, Caffeine, and Their Combination Does Not Enhance Repeated 200-m Freestyle Performance. In 10th International Conference on Kinanthropology. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4.

 

Profesní činnost:

 • 2019–současnost – Asistent, Katedra podpory zdraví, FSpS MU Brno
 • 2019–současnost – Výživový poradce, Fyzioterapie Veškrna
 • 2017–současnost – Lektor, kondiční trenér, výživový poradce a kuchař, Sensei nutrition s.r.o.
 • 2015–2018 – Osobní trenér, výživový poradce a obsluha fitness baru, fit4all CENTRUM s.r.o
Když chceš poznat člověka, podívej se na jeho práci.
Friedrich Schiller