Specializované motorické testování | LANO

Specializované motorické testování

Základní testová baterie pro sportovní lezení

Testování umožní posoudit základní charakteristiku úrovně maximální síly flexorů prstů, rychlosti svalové kontrakce flexorů prstů, aerobní a anaerobní kapacity flexorů prstů a pletence ramenního. Vhodné pro všechny výkonnostní úrovně.

 1. tělesné složení BIA
 2. základní antropometrie (výška, hmotnost, rozpětí paží, šířka ramen, délka končetin)
 3. flexibilita – zvednutí natažené nohy
 4. maximální síla otevřený úchop + zavřený úchop
 5. silový gradient flexorů prstů
 6. vertikální přesah (budou testovány varianty z klidného visu a z předpětí)
 7. diagonální přesah
 8. výdrž ve shybu na jedné ruce
 9. kontinuální test na 60% MVC (maximální volní kontrakce)
 10. intermitentní test na 60% MVC
 11. výdrž ve shybu nadhmatem
 12. vis na liště 
  Časová náročnost Forma výstupu Veřejnost Členové lano
Testování cca 3–4 hodiny komentář
+ individuální protokol
Veřejnost (nečlenové lano):
2 500 Kč za osobu
Členové lano:
2 200 Kč za osobu
Veřejnost (nečlenové lano):
při 2 účastnících
2 000 Kč za osobu
Členové lano:
při 2 účastnících
1 700 Kč za osobu
Veřejnost (nečlenové lano):
více než dva účastníci
1 800 Kč za osobu
Členové lano:
více než dva účastníci
1 500 Kč za osobu

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Každý si určuje svou cenu sám.
Friedrich Schiller