Zastupování sportovců | LANO

Zastupování sportovců

Zastupování sportovců včetně mediálního zastoupení

Kategorie Nečlenové lano Členové lano
Členové LANO TOP TEAMU Ostatní (v rámci oddílů, svěřenci trenérů LANO apod.)
Kategorie U10–U14
Nečlenové lano:
od 12 000 Kč za rok
+ cestovní a pobytové náklady
Členové LANO TOP TEAMU:
bezplatně
cestovní a pobytové náklady, viz poznámka níže
Další členové LANO (v rámci oddílů, svěřenci trenérů LANO apod.):
od 2 500 Kč za rok
+ cestovní a pobytové náklady
Kategorie B–junioři
Nečlenové lano:
od 24 000 Kč za rok
+ cestovní a pobytové náklady
Členové LANO TOP TEAMU:
bezplatně
cestovní a pobytové náklady, viz poznámka níže
Další členové LANO (v rámci oddílů, svěřenci trenérů LANO apod.):
od 3 500 Kč za rok
+ cestovní a pobytové náklady
Dospělí
Nečlenové lano:
od 30 000 Kč za rok
+ cestovní a pobytové náklady
Členové LANO TOP TEAMU:
bezplatně
cestovní a pobytové náklady, viz poznámka níže
Další členové LANO (v rámci oddílů, svěřenci trenérů LANO apod.):
od 5 000 Kč za rok
+ cestovní a pobytové náklady

Cestovní a pobytové náklady: Cestovné do výše stanovené platnou vyhláškou MPSV + ubytování

Ceny jsou stanoveny za zastupování v základním rozsahu daném smlouvou. Cestovní a pobytové náklady jsou účtovány pouze v odůvodněných a oběma stranami předem schválených případech. Pro speciální požadavky v oblasti media/marketing bude cena stanovena dohodou dle rozsahu služeb.

Každý si určuje svou cenu sám.
Friedrich Schiller