Akreditovaný kurz pro získání kvalifikace Trenér sportovního lezení | LANO

Akreditovaný kurz pro získání kvalifikace Trenér sportovního lezení

9. 5. 2022

O víkendu se posledním blokem uzavřel akreditovaný kurz pro získání kvalifikace Trenér sportovního lezení. Frekventanti absolvovali v období od 27. 1. do 8. 5. online výuku, tři vícedenní teoretické i praktické vzdělávací bloky v LC SmíchOFF a Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK a stáže na českých závodech nejvyšší úrovně mládeže i dospělých, na nichž LANO zajišťuje soutěžní koučink. Výuka zahrnovala celé spektrum odborností a dovedností potřebných pro kvalitní trenérskou práci – bezpečnost, metodiku, anatomii, fyziologii, první pomoc, pedagogiku, psychologii, výuku začátečníků, principy sportovního tréninku, stavění cest a boulderů, fyzioterapii, specializovaný rozvoj různých věkových a výkonnostních skupin, soutěžní koučink, specializované motorické testování a moderní diagnostické metody, dopingovou problematiku, zdravotní aspekty lezeckého tréninku, výživu a suplementaci, právní aspekty a další. Součástí kurzu byl i modelový trénink, jehož se účastnila řada výkonnostních i vrcholových soutěžních lezců včetně několika reprezentantů ČR v různých kategoriích a disciplínách.

Důraz byl kladen na kvalitu výuky a využitelnost získaných informací i dovedností garantovanou odbornou erudicí, zkušenostmi a reálnými výsledky členů lektorského sboru.

Na přípravě a realizaci kurzu se podíleli Ondřej Švec, Bc. David Urbášek, Mgr. Eliška Karešová, Mgr. Radim Antoš, Jan Zbranek, Ivana Mišoňová, Mgr. Tomáš Binter st., prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D., doc. Jiří Baláš, Ph.D., Martin Jech, Lucie Švecová a další členové expertního týmu LANO.

Díky tomuto personálnímu zajištění se podařilo připravit kurz, který nemá obdoby nejen u nás, ale ani ve světě. Frekventanti tak mohli sdílet zkušenosti jak s českými trenéry s nejvyšším počtem svěřenců přivedených do reprezentace či k postupovým výsledkům v mezinárodních soutěžích včetně medailí v závodech SP a MS dospělých, tak s největšími vědeckými autoritami, odborníky z praxe pracujícími s úspěšnými olympioniky mimo lezecký sport nebo těmi, kteří mají rozhodující podíl na sportovní úrovni nejvýznamnějších lezeckých soutěží posledních let včetně olympijských her. Zároveň měli možnost sledovat výkonnostní a vrcholové závodní lezce a práci jejich trenérů při přípravě i soutěžích.

Pro úspěšné zakončení kurzu museli účastníci zvládnout teoretickou i praktickou zkoušku a metodický výstup, čímž prokázali splnění nároků definovaných profilem absolventa: Absolvent kurzu má pedagogické, metodické a teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro vedení sportovní přípravy v oblasti sportovního lezení. Jeho kompetence zahrnují všechny disciplíny soutěžního lezení i sportovní lezení ve skalách – a to jak po stránce bezpečnosti, tak po stránce rozvoje pohybových schopností a dovedností s důrazem kladeným na práci s mládeží. Umí plánovat a vést individuální i skupinový trénink v oblasti fyzické, technické a taktické přípravy a vést závodníky při soutěžích.

Po ukončení kurzu byli absolventi požádáni o zpětnou vazbu a na základě získaných informací se LANO bude snažit dále rozvíjet a zkvalitňovat své vzdělávací akce. Celkově byl kurz pozitivně hodnocen zejména trenéry zaměřenými na přípravu soutěžních lezců.

Děkujeme všem účastníkům za konstruktivní přístup, příjemnou atmosféru i podnětné myšlenky a LC SmíchOFF za vytvoření vynikajících podmínek. Rovněž děkujeme ČSOB za podporu, která nám umožňuje řídit se při vzdělávacích akcích pouze měřítky kvality a přitom udržovat jejich cenu na dostupné úrovni.

Tým LANO

Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl navždy žít.
Mahátma Gándhí