Akreditované kurzy pro získání kvalifikace Instruktor lezení na umělých stěnách a Trenér sportovního lezení | LANO

Akreditované kurzy pro získání kvalifikace Instruktor lezení na umělých stěnách a Trenér sportovního lezení

10. 10. 2022

LANO připravila kurzy pro získání kvalifikací Instruktor lezení na umělých stěnách a Trenér sportovního lezení. Vzhledem k tomu, že LANO je držitelem akreditace MŠMT pro tyto kurzy, získaná kvalifikace znamená vzdělání uznané státem, proto na jejím základě lze získat živnostenské oprávnění, pracovat s veřejností bez nutnosti členství v jakémkoli spolku.

Kurzy jsou koncipovány tak, aby bylo možné absolvovat školení pro jednotlivé kvalifikace buď samostatně, nebo jako navazující systém vzdělávání. Proto jsou připraveny bloky zvlášť pro instruktorské a zvlášť pro trenérské vzdělání i bloky společné pro obě kvalifikace. Důraz je kladen na kvalitu výuky a využitelnost získaných informací i dovedností garantované odbornou erudicí, zkušenostmi a reálnými výsledky členů lektorského sboru.

Na přípravě a realizaci kurzů se podílejí prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D., doc. Jiří Baláš, Ph.D., Mgr. Eliška Karešová, Mgr. Radim Antoš, Ondřej Švec, Bc. David Urbášek, Martin Jech, Jan Zbranek a další členové expertního týmu LANO, odborným garantem a vedoucím lektorem trenérské části je Mgr. Tomáš Binter.

Termíny a informace o jednotlivých kurzech jsou následující:

INSTRUKTOR LEZENÍ NA UMĚLÝCH STĚNÁCH

Akreditace MŠMT č. j. MSMT-6924/2020-1/73

Vstupní předpoklady:

 • ukončené středoškolské vzdělání
 • minimální věk 19 let
 • schopnost bezpečného pohybu v lezeckém terénu obtížnosti 5. stupně UIAA
 • znalosti a dovednosti - navázání, jištění spolulezce, povelové techniky, základní horolezecké uzly
 • zdravotní způsobilost

Termíny:

 • 1. – 4. 12. 2022 - metodika a bezpečnost
 • 8. – 11. 12. 2022 - principy sportovní přípravy, první pomoc, teoretická východiska výuky sportovního lezení, výuka začátečníků (společně s TSL)
 • 26. – 29. 1. 2023 - základy lezeckého tréninku (společně s TSL), závěrečná zkouška

Profil absolventa: Absolvent kurzu má pedagogické, metodické a teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výuku a vedení sportovní přípravy v lezení na umělých stěnách - a to jak po stránce bezpečnosti, tak po stránce rozvoje pohybových schopností a dovedností s důrazem kladeným na práci s mládeží. Umí plánovat a vést individuální i skupinovou výuku včetně fyzické přípravy.

Cena: členové LANO (minimální doba individuálního nebo oddílového členství 1 rok) 3 800 Kč, veřejnost 4 200 Kč

Přihlášky: s uvedením jména, příjmení, data narození a bydliště mailem na info@jsmelano.cz nejpozději do 24. 11. 2022.

 

TRENÉR SPORTOVNÍHO LEZENÍ

Akreditace MŠMT č. j. MSMT-24314/2020-2/269

Vstupní předpoklady:

 • ukončené střední vzdělání
 • minimální věk 19 let
 • schopnost bezpečného pohybu v lezeckém terénu obtížnosti 5. stupně UIAA
 • platná kvalifikace Instruktor lezení na umělých stěnách vydaná akreditovaným pracovištěm po absolvování kurzu splňujícího podmínky akreditace nebo absolvování 1. bloku (metodika a bezpečnost) v rámci akreditovaného kurzu LANO pro kvalifikaci Instruktor lezení na umělých stěnách
 • zdravotní způsobilost

Termíny:

 • 8. – 11. 12. 2022 - principy sportovní přípravy, první pomoc, teoretická východiska výuky sportovního lezení, výuka začátečníků (společně s ILNUS)
 • 26. – 29. 1. 2023 - základy lezeckého tréninku (společně s ILNUS)
 • 3. – 5. 2. 2023 – trénink mládeže a příprava výkonnostních a vrcholových lezců, 1. termín závěrečné zkoušky

Kromě závěrečné zkoušky musí uchazeč v rámci praxe absolvovat minimálně tři závody Českého poháru, a to 1 v boulderu, 1 v lezení na obtížnost a 1 závod ČP do 14 let. Závod v lezení na rychlost je dobrovolný, nicméně i zde doporučujeme účast vzhledem k tomu, že lezení na rychlost patří mezi disciplíny soutěžního lezení. Termíny, stejně jako 2. (opravný) termín závěrečné zkoušky, budou upřesněny po zveřejnění kalendáře závodů.

Profil absolventa: Absolvent kurzu má pedagogické, metodické a teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro vedení sportovní přípravy v oblasti sportovního lezení. Jeho kompetence zahrnují všechny disciplíny soutěžního lezení i sportovní lezení ve skalách - a to jak po stránce bezpečnosti, tak po stránce rozvoje pohybových schopností a dovedností s důrazem kladeným na práci s mládeží. Umí plánovat a vést individuální i skupinový trénink v oblasti fyzické, technické a taktické přípravy a vést závodníky při soutěžích.

Cena: členové LANO (minimální doba individuálního nebo oddílového členství 1 rok) 10 000 Kč, veřejnost 15 000 Kč

Přihlášky: s uvedením jména, příjmení, data narození a bydliště mailem na info@jsmelano.cz nejpozději do 1. 12. 2022.

Společná teoretická a praktická výuka se uskuteční v Lezeckém centru SmíchOFF, Křížová 6,
150 00 Praha 5 – Smíchov. Vstupy na stěnu si účastníci hradí individuálně.

Vzhledem k omezené kapacitě kurzů doporučujeme zasílat přihlášky co nejdříve.

Tým LANO

Problém většiny lidí není v nedostatku informací. Jejich největší problém je, že neví, kdy, kterou a jak správně použít, aby jim to v životě fungovalo.
Milo Mahdall