Akreditovaný kurz pro získání licence Instruktor lezení na umělých stěnách | LANO

Akreditovaný kurz pro získání licence Instruktor lezení na umělých stěnách

9. 2. 2023

V sobotu 4. 2. byl posledními závěrečnými zkouškami dokončen akreditovaný kurz pro získání kvalifikace Instruktor lezení na umělých stěnách. V období od 1. 12. 2022 do 29. 1. 2023 absolvovali frekventanti tři čtyřdenní bloky a řízenou praxi v Lezeckém centru SmíchOFF zaměřené na bezpečnost, metodiku, anatomii, fyziologii, první pomoc, pedagogiku, psychologii, výuku začátečníků, základní principy sportovního tréninku, stavění cest a boulderů, fyzioterapii, specializovaný rozvoj různých věkových a výkonnostních skupin, dopingovou problematiku a zdravotní aspekty lezeckého tréninku. Jeden výukový blok byl vyhrazen pouze pro instruktory, další dva pak absolvovali budoucí instruktoři společně s frekventanty kurzu pro získání licence Trenér sportovního lezení, který na ně navazuje dalším vzděláváním.

Na přípravě a realizaci kurzu se podíleli Mgr. Tomáš Binter st., Ondřej Švec, Bc. David Urbášek, Mgr. Eliška Karešová, Mgr. Radim Antoš, Ivana Mišoňová, prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D., doc. Jiří Baláš, Ph.D., Martin Jech, Lucie Švecová a další členové expertního týmu LANO.

Pro úspěšné zakončení kurzu museli účastníci zvládnout teoretickou i praktickou zkoušku a metodický výstup, čímž prokázali splnění nároků definovaných profilem absolventa: Absolvent kurzu má pedagogické, metodické a teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výuku a vedení sportovní přípravy v lezení na umělých stěnách – a to jak po stránce bezpečnosti, tak po stránce rozvoje pohybových schopností a dovedností s důrazem kladeným na práci s mládeží. Umí plánovat a vést individuální i skupinovou výuku včetně fyzické přípravy.

O své postřehy z kurzu se podělila nová instruktorka, Veronika Scheuerová:

„Instruktorský kurz hodnotím velice kladně. Nabytých vědomostí z různých odvětví je opravdu mnoho – od lezecké metodiky přes anatomii, psychologii, pedagogiku, fyzioterapii až po základy systematického tréninku. Ocenila jsem zejména možnost nahlédnout i do trenérského sektoru. Všechny přednášky byly podávány specialisty v daném oboru. Jako další plus vidím, že teoretické znalosti byly vždy následně aplikovány v praxi na boulderovce nebo lezecké stěně. Po celou dobu kurzu panovala ve skupině přátelská atmosféra. Kurz jsem si moc užila a tři prodloužené víkendy utekly opravdu rychle.“

Děkujeme všem účastníkům za konstruktivní přístup, příjemnou atmosféru i podnětné myšlenky a LC SmíchOFF za vytvoření vynikajících podmínek.

Tým LANO

Problém většiny lidí není v nedostatku informací. Jejich největší problém je, že neví, kdy, kterou a jak správně použít, aby jim to v životě fungovalo.
Milo Mahdall